วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Script for changing user's password on Oracle ERP

begin
if fnd_user_pkg.changepassword('USERNAME','newpassword') then
null;
end if;
end;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น