วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Oracle Workflow Knowledge Blog

http://smforum.workflowfaq.com/index.php?topic=1666.0
http://oraclemaniac.com/2012/11/29/understanding-workflow-roles/#comment-4017