วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

How to get Oracle database version

select * from v$version;ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น