วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

How to disable checking Transit Routing Number (Branch Number) Oracle R12

To disable Transit Routing Number we'll change profile option >> CE: Disable Bank Validations to Yes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น